Y-OQ-30

Wat is de Y-OQ-30?

De Y-OQ-30 is de Nederlandse versie van de Youth-Outcome Questionnaire-30 (Y-OQ-30). Het is zusje van de OQ-45, die veel instellingen voor ROM bij volwassenen gebruiken. Ik kreeg regelmatig vragen of de Y-OQ er al was in het Nederlands, omdat  mensen niet altijd tevreden waren over de vragenlijsten die beschikbaar zijn voor de Jeugd GGZ. De ASEBA lijsten zijn diagnostisch gezien erg goed, maar voor gebruik binnen ROM eigenlijk te duur en te lang en de SDQ is weliswaar goedkoop en kort, maar niet zo gevoelig voor verandering.

De Y-OQ-30 bestaat uit 30 vragen en kost ongeveer 5 minuten om te in te vullen. Er is een versie voor ouders van kinderen van 4-16 jaar en een versie voor jongeren van 12-16 jaar. De volgende domeinen worden gemeten:

 • Lichamelijke problemen
 • Sociale isolatie
 • Agressie
 • Gedragsproblemen
 • Hyperactiviteit en concentratieproblemen
 • Depressie en angst

De Y-OQ-30 is ontwikkeld om verandering te meten en is uitdrukkelijk geen diagnostisch instrument. Juist die vragen zijn geselecteerd, die het meeste kans hebben om tijdens de verandering te veranderen. Dat maakt dat je op het eerste gezicht wellicht denkt dat er vragen ontbreken of dat de vragenlijst niet goed past. Maar uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de Y-OQ gevoeliger is voor verandering dan de CBCL en de BASC.

Klik hier voor een voorbeeld van de Y-OQ voor jongeren

Onderzoek naar de Y-OQ-30 en Clinical Support Tools

Momenteel lopen er diverse onderzoeken:

1. Psychometrische kwalititeiten van de Y-OQ-30 – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)

In dit onderzoek wordt de Y-OQ-30 voor 2 metingen toegevoegd aan de bestaande ROM vragenlijsten die therapeuten binnen de NVVP portal gebruiken, bijvoorbeeld de CBCL. Er worden drie ROM metingen gedaan: bij start behandeling, na 3 maanden en bij het einde van de DBC (indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt). De gegevens van de Y-OQ worden vergeleken met die van de reguliere ROM meting.

2. Psychometrische kwaliteiten van de Clinical Support Tool – in samenwerking met Pro Persona (Maartje van Sonsbeek)

In dit onderzoek wordt de Youth Assessment for Signal Cases (Y-ASC), de vragenlijst die bij de Clinical Support Tool hoort, gevalideerd met andere vragenlijsten die dezelfde concepten meten. Er is een versie voor ouders (van kinderen tussen 4-17  jaar) en een versie voor jongeren (12-17 jaar). De Y-ASC meet de volgende domeinen:

 • zelfvertrouwen (ouders en jongere versie)
 • sociale steun (ouders en jongere versie)
 • therapeutische relatie (ouders en jongere)
 • opvoedvaardigheden (ouders)
 • psychische klachten (ouders)
 • motivatie voor behandeling (jongere)

3. Pilot onderzoek feedback met Y-OQ en CSTs – in samenwerking met Prakticon (Gert Kroes & Marc Delsing) en Altra (Karen Holtmaat)

In dit onderzoek wordt bij Jeugdzorg instelling Altra bij 30 cliënten een pilot gedaan met monitoring met de Y-OQ en CSTs. De Y-OQ wordt om de sessie afgenomen. Als een cliënt niet goed vooruit gaat in de behandeling wordt de Y-ASC afgenomen en wordt gekeken met behulp van de CSTs welke wijzigingen eventueel aangebracht zouden kunnen worden in de behandeling.